LET OP! Onderstaande subsidie is niet meer van toepassing. Klik hier voor de huidige subsidie regeling (augustus 2019).

Subsidie energiebesparing: Ook voor HR++ isolatieglas, isolerende buitendeur en isolerende kozijnen

Sinds 15 september 2016 is er een 20 procent subsidie energiebesparing voor het isoleren van uw dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas. Voorwaarde is dat u ten minste 2 isolatiemaatregelen laat uitvoeren. Doet u dat, dan kunt u ook subsidie krijgen voor een paar andere maatregelen die energie besparen, zoals een isolerende buitendeur en isolerende kozijnen met triple glas.

De subsidie energiebesparing maakt woningisolatie extra voordelig en is natuurlijk het meest interessant als u een ouder huis heeft, gebouwd vóór 1992. Deze huizen zijn bij de bouw niet of matig geïsoleerd. Maar ook als u de wat jongere woning zéér energiezuinig of zelfs energieneutraal wilt maken, kan de subsidie interessant zijn: u kunt dan een extra bedrag krijgen. u kunt overigens alleen subsidie aanvragen voor maatregelen die u nog moet laten uitvoeren, niet voor maatregelen die u al heeft laten doen. De Subsidieregeling energiebesparing in eigen huis is een landelijke regeling. U kunt deze subsidie combineren met andere subsidies, bijvoorbeeld van de gemeente of provincie, en met een Energiebespaarlening. Ook met een Vereniging van Eigenaren (VvE), woonvereniging of wooncoöperatie kunt u subsidie aanvragen voor isolatie van het gebouw. Daarbij is ook subsidie mogelijk voor een energieadvies en procesbegeleiding.

Wat zijn de voorwaarden?

 1. U bent eigenaar van de woning en u woont er zelf. U heeft de woning dus niet verhuurd.
 2. U laat 2 of meer van de volgende maatregelen uitvoeren: dakisolatie, spouwmuurisolatie, gevelisolatie (binnen of buiten), vloer- of bodemisolatie, plaatsen HR++ glas of triple glas.
 3. U laat het hele dak-, gevel-, vloer- of glasoppervlak isoleren. Kiest u voor isolatie van een gedeelte van het dak, de gevel, de vloer of het glas, dan is er een minimaal aantal vierkante meters vereist. Voor dak, vloer en glas komt dit neer op ongeveer de helft van het oppervlak, voor de gevel op wat minder dan de helft.
 4. U gaat voor een goede isolatiewaarde:
  – Voor dak, vloer en gevel (binnen of buiten) is dit een Rd-waarde van minstens 3,5
  – Voor spouwmuur een Rd-waarde van minstens 1,1
  – Voor HR++ glas een U-waarde van maximaal 1,2
  – Voor triple glas een U-waarde van maximaal 0,8
  De Rd-waarde en U-waarde geven de isolatiewaarde van het materiaal aan.
 5. Op RVO.nl vind je een overzicht van de minimale oppervlakte die u moet isoleren en de bedragen per vierkante meter.

Ook subsidie voor extra maatregelen, maatwerkadvies en energieprestatiegarantie

Voldoet u aan de voorwaarden voor de isolatiesubsidie? Dan kunt u óók nog de subsidie energiebesparing aanvragen voor een aantal aanvullende maatregelen waarmee u energie bespaart. Het gaat om:

 • Een isolerende buitendeur (U-waarde maximaal 2,0).
 • Isolerende kozijnen bij triple glas (U-waarde maximaal 1,5).
 • Een CO2-gestuurd ventilatiesysteem of een systeem voor balansventilatie met wtw met een rendement van minstens 90%.
 • Een douche-wtw met een rendement van minstens 50%.
 • Waterzijdig inregelen van uw verwarmingssysteem.

Maatwerkadvies en energieprestatiegarantie

Daarnaast kunt u geld krijgen voor een maatwerkadvies (150 euro) en een energieprestatiegarantie (50% van de afsluitkosten inclusief btw, maar maximaal 200 euro). Het maatwerkadvies helpt u om scherp te krijgen welke maatregelen voor u mogelijk en zinvol zijn. De energieprestatiegarantie is een verzekering die zekerheid geeft dat de maatregelen goed worden uitgevoerd en dat de berekende energiebesparing ook echt wordt gehaald.

Hoe hoog is de subsidie energiebesparing?

Subsidie op HR ++ glas

 • De minimale kwaliteit van de isolatie is U=1,2
 • De minimale oppervlakte is 10 m2 voor een tussenwoning, 12 m2 voor een hoekwoning of 2-onder-1-kap, 15 m2 voor een vrijstaande woning en 8 m2 voor een etagewoning. Deze minimale oppervlaktes zijn niet van toepassing wanneer u de gehele woning van de energiebesparende maatregel voorziet.

Het subsidiebedrag per m2 is dan €35,-

Subsidie op Triple Glas

 • De minimale kwaliteit van de isolatie is U=0,8
 • De minimale oppervlakte is 10 m2 voor een tussenwoning, 12 m2 voor een hoekwoning of 2-onder-1-kap, 15 m2 voor een vrijstaande woning en 8 m2 voor een etagewoning. Deze minimale oppervlaktes zijn niet van toepassing wanneer u de gehele woning van de energiebesparende maatregel voorziet.

Het subsidiebedrag per m2 is dan €45,-

Subsidie voor isolerende deuren

 • Betreft het vervangen van een deur in de gevel door een isolerende deur als aanvullende maatregel naast 2 reeds uitgevoerde energiebesparende maatregelen.
 • Maximale U-waarde van 2,0

Het subsidiebedrag per m2 is dan €120,-

Subsidie voor isolerend kozijn bij triple glas

 • Plaatst u voor het eerst Triple glas? Een isolerend kozijn komt dan als aanvullende maatregel in aanmerking naast 2 reeds uitgevoerde energiebesparende maatregelen.
 • Kozijn met maximale U-waarde van 1,5

Het subsidiebedrag per m2 is dan €45,-

Hoe dient u een aanvraag in?

Op de website van RVO.nl staat vanaf 15 september 2016 een formulier waarmee u de aanvraag kunt indienen.

Uitvoeren maatregelen

Vanaf de datum van de subsidiebeschikking heeft u 4 maanden de tijd om de maatregelen te laten uitvoeren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de subsidie in relatie tot de producten van Bohaco of een offerte voor kozijnen met HR++ glas of triple glas of isolerende deuren? Bezoek de showroom, stuur ons een bericht of neem contact op via 077-396 11 22.