Bohaco producten verhogen de veiligheid van uw huis, zodat u zich heerlijk onbezorgd op uw gemak kunt voelen. Bohaco adviseert ten allen tijden ramen, deuren en serres die ruimschoots voldoen aan de strengste veiligheidseisen.

Politiekeurmerk 

Alle producten voldoen ruimschoots aan het politiekeurmerk (PKM) volgens NEN 5096.

Volgens het nieuwbouwbesluit dienen alle bereikbare kozijnen in nieuwe woningen en aanbouwen, waarvoor na 1 januari 1999 een bouwvergunning is aangevraagd/verleend, te voldoen aan het  “Politiekeurmerk Veilig Wonen”. Bij woningen die gerenoveerd worden, wordt het geadviseerd.

Verklein de kans op inbraak in uw woning

Het politiekeurmerk Veilig Wonen betekent dat het beslag in de deuren en/of ramen voldoet aan Inbraakwerend klasse 2 volgens Nen 5096. Onder bereikbare kozijnen worden verstaan, alle kozijnen op de begane grond en alle kozijnen op de volgende verdieping, die bijvoorbeeld via een plat dak te bereiken zijn.

SKG-IKOB certificaat

Onze producten zijn daarnaast inbraakwerend door het eigen SKG-IKOB product certificaat. SKG-IKOB controleert of de producten voldoen aan de beoordelingsrichtlijn die in de branche is gesteld voor het product en het kwaliteitsbewakings-systeem. Het SKG-IKOB certificeert hang- en sluitwerk en gevelelementen die hebben bewezen daadwerkelijk inbraakwerend te zijn.

3 minuten maken het verschil

Het SGK-IKOB certificaat houdt in dat alle bereikbare ramen en deuren inbraakwerend dienen te zijn volgens klasse 2 van NEN 5096. De inbraakwerendheid van ramen en deuren kan worden aangetoond middels een geldig KOMO Attest (met-productcertificaat) waarin een verklaring inzake de inbraakwerendheid is opgenomen.

Alle kunststof en aluminium ramen, deuren en serres van Bohaco voldoen aan SKG-IKOB inbraakwerendheid klasse 2 (3 minuten).

Wat betekent het Politiekeurmerk voor het beslag van van ramen en deuren:
  • Draai-/kiepramen en schuif-/kiep deuren zijn beveiligd d.m.v. extra paddestoelnokken en afsluitbare krukken.
  • Hefschuifdeur extra beveiligd d.m.v. extra opbouwslot(en).
  • Deuren beveiligd door drie zware scharnieren en een driepunts haakslot. Slot, kruk en cilinder zijn 2-sterren SKG.
  • Indien veiligheidsglas wordt toegepast  kunnen afsluitbare krukken vervallen en mag kruk met knop worden toegepast.
Voor meer uitgebreide informatie over het Politiekeurmerk Veilig Wonen verwijzen wij u naar de volgende website: www.politiekeurmerk.nl

Veiligheidstip van Bohaco

Maak het makkelijk om te zien wie er voor uw deur staat, door glas naast de deur of een deurspion. Zorg daarbij ook voor verlichting.

Wat houdt het SKG-IKOB certificaat concreet in?

Voor de inbreker bereikbare ramen en deuren dienen gedurende ten minste 3 minuten tegen een poging tot inbraak bestand te zijn. 3 minuten lijkt niet veel, maar is het wel. Het betekent namelijk 3 minuten ter zake kundig, doelgericht en heel erg hard werken. In de praktijk betekent dit dat de gelegenheidsinbreker niet binnen komt.

Voor meer informatie over het SKG-IKOB certificaat verwijzen wij u naar de volgende website: www.skgikob.nl