Intelligent hergebruik van grondstoffen door afvalscheiding

Bohaco draagt bij aan slim hergebruik van waardevolle grondstoffen door een groot aantal afvalsoorten gescheiden in te zamelen.

Verschillende partners verwerken het afval zodat de productie-industrie het kan gebruiken voor nieuwe producten. Bohaco levert zo haar dagelijkse bijdrage aan duurzame milieubescherming, want:

  • Afval wordt verwerkt tot gerecycled materiaal.
  • Natuurlijke bronnen blijven behouden binnen een gesloten kringloopsysteem.
  • Recycling verlaagt de CO2 uitstoot ten opzichte van restafval.

Kunststof kozijnen:

hergebruik grondstoffen kunststof kozijnenBohaco verwijdert bij renovaties de oude kunststof kozijnen en levert deze in via haar partner voor kunststofrecycling. In kunststof kozijnen zijn namelijk hoogwaardige materialen verwerkt die uitstekend geschikt zijn voor hergebruik. Uit de ingezamelde kunststof kozijnen worden grondstoffen zoals PVC, staal en rubber gescheiden. Na schoonmaken en kleurscheiding wordt het PVC verwerkt tot PVC korrels. Deze korrels vormen de basisgrondstof voor nieuwe generaties kunststof kozijnen. Technisch gesproken is het mogelijk dit proces ten minste 10 maal te herhalen, zonder kwaliteitsverlies. Ook al het productie-afval van PVC wordt hergebruikt.


Vlakglas:

hergebruik grondstoffen vlakglasBohaco is deelnemer van de stichting Vlakglas Recycling Nederland. Dat wil zeggen dat Bohaco de verwijderingsbijdrage op glas betaalt en daarmee het inzamelsysteem van Vlakglas Recycling in Nederland mogelijk maakt. Vlakglas is een verzamelnaam voor alle glassoorten die we gebruiken in de bouw; zoals enkele ruiten en dubbelglas. Met het ingeleverde vlakglasafval kan nieuw glas gemaakt worden. Het uitgangspunt hierbij is volledig hergebruik. Door vlakglas te recyclen sparen we het milieu doordat er minder verse grondstoffen nodig zijn voor de productie van nieuw glas. Bovendien bespaart het energie en beperkt het de uitstoot van CO2.

 

Schroot:

hergebruik grondstoffen schrootBohaco sorteert haar schroot onder andere naar de metalen aluminium, ijzer en lood. Deze vormen directe grondstof voor uiteenlopende soorten nieuwe metaalproducten en –componenten (96%). Het recyclen van metalen zorgt voor een significante hoeveelheid vermeden CO2 ten opzichte van de inzet van primaire grondstoffen.

Hout:

hergebruik grondstoffen houtBij renovaties neemt Bohaco het eventueel te verwijderen hout in. Denk bijvoorbeeld aan geschilderde kozijnen of stelkozijnen. Dit hout biedt Bohaco apart aan als zogenaamd B hout bij de afvalverwerker die het sorteert en shreddert. Het overgrote deel van het verkleinde hout wordt gebruikt voor het opwekken van groene energie (92%). Een klein deel wordt ingezet voor de productie van spaanplaten (8%).

Schoon puin:

hergebruik grondstoffen schoon puinWanneer Bohaco kozijnen renoveert neemt zij oude kozijnen en het eventueel ontstane schoon puin in voor recycling. Puin bestaat uit losse brokstukken van steen en beton. Het ingezamelde puin wordt nadat het bij Bohaco is opgehaald bij de afvalverwerker ontdaan van alle metalen vervuiling en met puinbrekers verder gebroken tot puingranulaat van verschillende groottes. Het eindproduct kan vervolgens weer gebruikt worden bij de aanleg van wegen, bouw van civiele werken of als grondstof voor nieuwe betonproducten (99%).

Papier en karton:

hergebruik grondstoffen papier en kartonHet papier en karton gaat vanuit Bohaco via de afvalverwerker naar gespecialiseerde verwerkingslocaties. Hier wordt het ingezamelde materiaal zowel handmatig als door middel van zeef- en luchtstroomtechnieken gescheiden in verschillende kwaliteiten. Het oud papier wordt verder verkleind, gebaald en ingezet in de papierverwerkende industrie voor de productie van dozen, kranten en tissueproducten (79%).

Folie:

hergebruik grondstoffen folieFolies worden toegepast als verpakkings- of afdekmateriaal voor producten en vormen een belangrijk aandeel in het afval bij Bohaco. Daarom scheidt Bohaco de folies van het restafval en biedt ze apart ter verwerking aan. De schone folies zijn namelijk weer te gebruiken als grondstof voor andere nieuwe folieproducten, zoals verpakkingsfolie, noppenfolie en stretchfolie (98%).

Piepschuim (EPS):

hergebruik grondstoffen piepschuim (EPS)Bohaco scheidt piepschuim (Expanded Polystereen, EPS) van het restafval en biedt dit apart aan haar afvalverwerker aan. EPS kan namelijk gerecycled worden tot opnieuw 100% EPS. Uniek aan EPS is dat eenvoudig eenmalig verpakkingsmateriaal na recycling als hoogwaardige isolatie voor gebouwen terugkomt. Zo blijft het nog vele tientallen jaren energie besparen. Ingezameld EPS is geen afval, het is een grondstof!

Restafval:

hergebruik grondstoffen restafvalDe afvalverwerker van Bohaco geeft afval graag een tweede leven in de vorm van grondstoffen. Scheiding is daarom van groot belang. Er blijft echter altijd een gedeelte over dat niet meer gescheiden en gerecycled kan worden. Ook dit restafval geeft zij een tweede leven, maar dan in de vorm van groene (36%) en grijze energie (37%). In afvalenergiecentrales genereert zij bij het verbrandingsproces elektriciteit, stoom en warmte. Na verwerking haalt zij uit de bodemassen bovendien waardevolle materialen zoals metalen. De minerale fractie wordt zoveel mogelijk als alternatieve bouwstof ingezet in de weg- en waterbouw.